Articles in Romanian

*The list below does not include reviews; these can be found by checking the Archive or the authors index (Authors A-L and Authors M-Z). 

 

Amintiri despre Jean Georgescu
Author: Adrian-Silvan Ionescu
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

  

Arta interpretării teatrale şi societatea românească în secolul al XIX-lea

Author: Iolanda Berzuc

Tome 1 (45), 2007

 

Ascensiunea şi declinul teatrului românesc în anii ’20–’40

Author: Daniela Gheorghe

Tome 3 (47), 2009

 

Aurel Ion Maican. Începuturile carierei artistice (I)

Author: Vera Molea

Tome 2 (46), 2008

 

Aurel Ion Maican (II). Perioada ieşeană
Author: Vera Molea
Tome 3 (47), 2009

Aurel Ion Maican (III). Declinul unei cariere strălucite
Author: Vera Molea
Tome 4 (48), 2010
 

Capodopera ca rezultat al unui cumul de condiţionări istorice
Author: Viorel Domenico
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Cazimir Belcot – portretul unui artist
Author: Iolanda Berzuc
Tomes 5-6 (49-50), 2011-2012
 

Cinematograful în istorie (I)
Author: Manuela Cernat
Tomes 5-6 (49-50), 2011-2012
  

Constantin Codrescu – portretul unui artist
Author: Iolanda Berzuc
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

De la neumă la interpretare sau despre procesul componistic în muzica bizantină
Author: Nicolae Gheorghiţă
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Despre originea Canonului din Duminica Floriilor „pre glasul cel rumânesc”

Author: Costin Moisil

Tome 2 (46), 2008

Din istoria scenelor bucureștene. Sala din Sărindar (I)
Author: Daniela Gheorghe
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Drumul către spectacolul ideal: Parsifal de Richard Wagner la Bayreuth

Author: Lucian Sinigaglia
Tome 1 (45), 2007 

Emil Botta şi Mihai Popescu: în oglinda spartă
Author: Iolanda Berzuc
Tome 4 (48), 2010 

Episcopul Marcu al Corintului şi opera sa muzicală (I)

Author: Daniel Suceava
Tome 2 (46), 2008

 

Episcopul Marcu al Corintului şi opera sa muzicală (II)
Author: Daniel Suceava
Tomes 5-6 (49-50), 2011-2012 

Este Sf. Teodor Studitul autorul Laudelor îngropării Domnului?

Author: Daniel Suceava
Tome 1 (45), 2007

 

Finalurile enesciene, de la "încununarea operei" la modelarea percepţiei timpului muzical

Author: Constantin Secară
Tome 3 (47), 2009

 

Glorie și marginalizare. Un destin emblematic pentru România secolului XX
Author: Manuela Cernat
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Henrik Ibsen în România (I)

Author: Lucian Sinigaglia
Tome 2 (46), 2008

Henrik Ibsen în România (II)

Author: Lucian Sinigaglia

Tome 3 (47), 2009

Henrik Ibsen în România (III)

Author: Lucian Sinigaglia
Tome 4 (48), 2010 

Ikimatarul în manuscrise din România
Author: Ozana Alexandrescu
Tome 4 (48), 2010

INANES ET INFICETI. Vechimea octoihului și stihurile celor opt glasuri 
Author: Daniel Suceava
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Jean Georgescu – criptogramele absurdului
Author: Nicolae Cabel
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Jean Georgescu şi spectacologia caragialiană
Author: Ion Cazaban
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Lanterna cu amintiri
Author: Olteea Vasilescu
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Leny Caler, portretul unei artiste
Author: Iolanda Berzuc
Tome 2 (46), 2008

Marioara Voiculescu – portretul unei artiste

Author: Iolanda Berzuc
Tome 3 (47), 2009

Modele ale relaţiei verb-muzică în componistica primei jumătăţi a secolului XX (cu referire specială la producţiile de tip teatral)

Author: Clemansa Firca
Tome 1 (45), 2007
 

Observaţii în legătură cu unele articole din Muzica bizantină în România. Dicţionar cronologic de Gheorghe C. Ionescu
Author: Daniel Suceava
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Pictori scenografi în secolul al XIX-lea la Teatrul cel Mare din București
Author: Ana Traci
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Preotul Gheorghe I. Cotenescu (1886-1965), protopsalt, profesor, compozitor, dirijor, publicist şi om politic 
Author: Radu Petrescu
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Puterea criminală a nebuniei

Author: Mihaela Michailov

Tome 1 (45), 2007

Reflecţia filozofică şi gândirea despre teatru la Lucian Blaga

Author: Daniela Gheorghe

Tome 2 (46), 2008

Repere ale sacrului în istoria teatrului. Nāṭyaśāstra 
Author: Isabella Drăghici
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Retorica melosului bizantin (I)

Author: Daniel Suceava

Tome 3 (47), 2009

Sala Comedia din Bucureşti. Un secol de existenţă
Author: Lucian Sinigaglia
Tomes 5-6 (49-50), 2011-2012 

Schiţă a unei metode de transcriere a cântărilor în stilul nou stihiraric

Author: Costin Moisil

Tome 3 (47), 2009

 

Tipuri de gramatici în manuscrise muzicale de tradiţie bizantină
Author: Ozana Alexandrescu
Tomes 5-6 (49-50), 2011-2012

Tipuri de gramatici în manuscrise muzicale de tradiţie bizantină (ms. III-88 Iaşi
Author: Ozana Alexandrescu
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Tratatul Pseudo-Damaskenos în manuscrise din România

Author: Ozana Alexandrescu
Tome 2 (46), 2008

Un francez la București
Author: Radu Gabrea
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Universul teatral bucureștean și politicile culturale după 23 august 1944. Amurgul teatrului burghez (I)
Author: Lucian Sinigaglia
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Uvertura de concert op. 32 de George Enescu, de la „caracterul popular românesc” la sinteza limbajului muzical enescian
Author: Constantin Secară
Tome 4 (48), 2010 

Westernul românesc  între modelul american şi corectitudinea politică naţională 
Author: Marian Ţuţui
Tomes 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Browse by: 

Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2010
Calea Victoriei 196, sector 1, Bucharest, Romania
Phone and fax number: +4021.314.40.70