Articole în limba română

*Lista de mai jos nu include recenzii şi cronici; acestea pot fi găsite prin consultarea Arhivei sau a indexului autorilor (Autori A-L şi Autori M-Z). 

 

Amintiri despre Jean Georgescu
Autor: Adrian-Silvan Ionescu
Tomuri 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

   

Arta interpretării teatrale şi societatea românească în secolul al XIX-lea

Autor: Iolanda Berzuc

Tom 1 (45), 2007

 

Ascensiunea şi declinul teatrului românesc în anii ’20–’40

Autor: Daniela Gheorghe

Tom 3 (47), 2009

 

Aurel Ion Maican. Începuturile carierei artistice (I)

Autor: Vera Molea

Tom 2 (46), 2008

 

Aurel Ion Maican (II). Perioada ieşeană
Autor: Vera Molea
Tom 3 (47), 2009

Aurel Ion Maican (III). Declinul unei cariere strălucite
Autor: Vera Molea
Tome 4 (48), 2010
 

Capodopera ca rezultat al unui cumul de condiţionări istorice
Autor: Viorel Domenico
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

 

Cazimir Belcot – portretul unui artist
Autor: Iolanda Berzuc
Tomurile 5-6 (49-50), 2011-2012
 

Cinematograful în istorie (I)
Autor: Manuela Cernat
Tomurile 5-6 (49-50), 2011-2012
  

Constantin Codrescu – portretul unui artist
Autor: Iolanda Berzuc
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015

 

De la neumă la interpretare sau despre procesul componistic în muzica bizantină
Autor: Nicolae Gheorghiţă
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

 

Despre originea Canonului din Duminica Floriilor „pre glasul cel rumânesc”

Autor: Costin Moisil

Tom 2 (46), 2008

Din istoria scenelor bucureștene. Sala din Sărindar (I)
Autor: Daniela Gheorghe
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

 

Drumul către spectacolul ideal: Parsifal de Richard Wagner la Bayreuth

Autor: Lucian Sinigaglia
Tom 1 (45), 2007 

Emil Botta şi Mihai Popescu: în oglinda spartă
Autor: Iolanda Berzuc
Tom 4 (48), 2010 

Episcopul Marcu al Corintului şi opera sa muzicală (I)

Autor: Daniel Suceava
Tom 2 (46), 2008

 

Episcopul Marcu al Corintului şi opera sa muzicală (II)
Autor: Daniel Suceava
Tomurile 5-6 (49-50), 2011-2012 

Este Sf. Teodor Studitul autorul Laudelor îngropării Domnului?

Autor: Daniel Suceava
Tom 1 (45), 2007

 

Finalurile enesciene, de la "încununarea operei" la modelarea percepţiei timpului muzical

Autor: Constantin Secară
Tom 3 (47), 2009

 

Glorie și marginalizare. Un destin emblematic pentru România secolului XX
Autor: Manuela Cernat
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

 

Henrik Ibsen în România (I)

Autor: Lucian Sinigaglia
Tom 2 (46), 2008

Henrik Ibsen în România (II)

Autor: Lucian Sinigaglia

Tom 3 (47), 2009

Henrik Ibsen în România (III)

Autor: Lucian Sinigaglia
Tom 4 (48), 2010 

Ikimatarul în manuscrise din România
Autor: Ozana Alexandrescu
Tom 4 (48), 2010

INANES ET INFICETI. Vechimea octoihului și stihurile celor opt glasuri 
Autor: Daniel Suceava
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

 

Jean Georgescu – criptogramele absurdului
Autor: Nicolae Cabel
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

 

Jean Georgescu şi spectacologia caragialiană
Autor: Ion Cazaban
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

 

Lanterna cu amintiri
Autor: Olteea Vasilescu
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Leny Caler, portretul unei artiste
Autor: Iolanda Berzuc
Tom 2 (46), 2008

Marioara Voiculescu – portretul unei artiste

Autor: Iolanda Berzuc
Tom 3 (47), 2009

Modele ale relaţiei verb-muzică în componistica primei jumătăţi a secolului XX (cu referire specială la producţiile de tip teatral)

Autor: Clemansa Firca
Tom 1 (45), 2007
 

Observaţii în legătură cu unele articole din Muzica bizantină în România. Dicţionar cronologic de Gheorghe C. Ionescu
Autor: Daniel Suceava
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Pictori scenografi în secolul al XIX-lea la Teatrul cel Mare din București
Autor: Ana Traci
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Preotul Gheorghe I. Cotenescu (1886-1965), protopsalt, profesor, compozitor, dirijor, publicist şi om politic 
Autor: Radu Petrescu
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Puterea criminală a nebuniei

Autor: Mihaela Michailov

Tom 1 (45), 2007

Reflecţia filozofică şi gândirea despre teatru la Lucian Blaga

Autor: Daniela Gheorghe

Tom 2 (46), 2008

Repere ale sacrului în istoria teatrului. Nāṭyaśāstra 
Autor: Isabella Drăghici
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Retorica melosului bizantin (I)

Autor: Daniel Suceava

Tom 3 (47), 2009

Sala Comedia din Bucureşti. Un secol de existenţă
Autor: Lucian Sinigaglia
Tomurile 5-6 (49-50), 2011-2012 

Schiţă a unei metode de transcriere a cântărilor în stilul nou stihiraric

Autor: Costin Moisil

Tom 3 (47), 2009

 

Tipuri de gramatici în manuscrise muzicale de tradiţie bizantină
Autor: Ozana Alexandrescu
Tom 5-6 (49-50), 2011-2012

Tipuri de gramatici în manuscrise muzicale de tradiţie bizantină (ms. III-88 Iaşi) 
Autor: Ozana Alexandrescu
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Tratatul Pseudo-Damaskenos în manuscrise din România

Autor: Ozana Alexandrescu
Tom 2 (46), 2008

Un francez la București
Autor: Radu Gabrea
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Universul teatral bucureștean și politicile culturale după 23 august 1944. Amurgul teatrului burghez (I)
Autor: Lucian Sinigaglia
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Uvertura de concert op. 32 de George Enescu, de la „caracterul popular românesc” la sinteza limbajului muzical enescian
Autor: Constantin Secară
Tom 4 (48), 2010 

Westernul românesc  între modelul american şi corectitudinea politică naţională 
Autor: Marian Ţuţui
Tomurile 7-8-9 (51-52-53), 2013-2014-2015 

Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2010
Calea Victoriei 196, sector 1, Bucharest, Romania
Phone and fax number: +4021.314.40.70