Authors A-L


A

 

ALEXANDRESCU, Liliana 

ALEXANDRESCU, Ozana

ALEXANDRU, Maria 

B


 BERZUC, Iolanda

Arta interpretării teatrale şi societatea românească în secolul al XIX-lea

Leny Caler, portretul unei artiste

Marioara Voiculescu – portretul unei artiste

Cazimir Belcot – portretul unui artist 

Constantin Codrescu – portretul unui artist 

B o o k  r e v i e w s: 
• Maeştri ai teatrului românesc în a doua jumătate a secolului XX: Ion Cojar, p. 133 [PDF]; • Silvia Kerim, Amintirea ca un parfum..., p. 129 [PDF]; Actori poeţi – poeţi actori, p. 103 [PDF]; Vera Molea, Teatrele din grădinile de vară ale Bucureştilor de altădată, p. 193, Maria-Zoe Ionescu şi Constantin Paraschivescu, Ileana Predescu – o prezenţă magică, p. 200, Mircea Morariu, Cu şi despre Mariana Mihuţ, p. 203 [PDF];  • Călin Ciobotari, Cornelia Gheorghiu, între Ciocârlia şi Sarah Bernhardt, p. 247; Doina Papp, O poveste cu Horaţiu, p. 257 [PDF]    

C

 

CABEL, Nicolae  

CAZABAN, Ion 

CERNAT, Manuela 

Cinematograful în istorie (I) 

Glorie și marginalizare. Un destin emblematic pentru România secolului XX

E v e n t   r e v i e w s:
Sesiunea omagială „Cineastul şi pictorul Jean Negulescu – 20 de ani de la dispariţieˮ, Institutul de Istoria Artei, 18 decembrie 2013, 
p. 277  [PDF] 

CHAKRABORTY, Soubhik 
(first author) 

D 

DOMENICO, Viorel 

DRĂGHICI, Isabella 

F 

 

FIRCA, Clemansa

FIRCA, Gheorghe  

G

GABREA, Radu 

GHEORGHE, Daniela

La comédie: une chronique de la société roumaine moderne 

Reflecţia filozofică şi gândirea despre teatru la Lucian Blaga 

Ascensiunea şi declinul teatrului românesc în anii ’20–’40 

Quelques considérations sur l’histoire du bâtiment théâtral dans les villes danubiennes

Din istoria scenelor bucureștene. Sala din Sărindar (I)

B o o k   r e v i e w s:
Ion Cazaban, Dan Nemţeanu şi viziunea sa scenograficăp. 251 [PDF]
E v e n t   r e v i e w s:
Sesiunea de comunicări științifice „Pădurea spânzuraţilor – oglindă a Marelui Război: 50 de ani de la premieră, 100 de ani de la subiectˮ, Biblioteca Academiei Române, 26-27 octombrie 2015, p. 284 [PDF]

GHEORGHIŢĂ, Nicolae

GUGU, Corina  

B o o k  r e v i e w s:
• Ariadna Avram (coord.), George Löwendal. Un aristocrat în luminile rampei, p. 195; • Constantin Paraschivescu, Jules Cazaban – profesionistul, p. 198 [PDF].

 

Browse by: 

Stats

Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2010
Calea Victoriei 196, sector 1, Bucharest, Romania
Phone and fax number: +4021.3214070