Despre revistă  

SCIA.TMC - periodic multidisciplinar al Institutului de Istoria Artei - promovează cercetarea în domeniul istoriei teatrului, muzicii şi filmului din spaţiul românesc şi european. Zonele de interes le constituie studiul creaţiilor şi al practicilor artistice în contextul lor cultural şi istoric, cercetările comparatiste, explorarea mişcărilor artistice autohtone în raport cu tradiţiile Europei apusene sau estice. Revista Studii şi cercetări de istoria artei. Teatru, muzică, cinematografie publică studii şi eseuri critice, cărora li se adaugă articole mai scurte (Note) menite să disemineze rezultatele preliminare ale unor cercetări în curs, recenzii, cronici teatrale, muzicale şi de film.

I s t o r i c. În 1954 a fost înfiinţată revista Studii şi cercetări de istoria artei, menită să difuzeze rezultatele cercetărilor întreprinse în toate sectoarele institutului. Din 1964 SCIA avea să fie continuată de două serii cu profil distinct, una consacrată artelor plastice şi arhitecturii, iar cealaltă teatrului, muzicii şi cinematografiei. Periodicul Studii şi cercetări de istoria artei. Seria Teatru, muzică, cinematografie este publicat fără întreruperi din 1964 până în 1997, când îşi încetează apariţia din raţiuni de ordin financiar. În anul 2007, după un deceniu de absenţă din spaţiul editorial, se lansează noua serie a publicaţiei, disponibilă online. În cadrul noii serii, cele mai multe articole sunt în limba română, dar fiecare număr include câteva texte în limbi de circulaţie internaţională: engleză, franceză, germană.

Revista utilizează sistemul evaluării colegiale (peer review).

Periodicitate: anuală.

SCIA.TMC este indexată în:
RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)
EBSCOhost - Humanities Source Ultimate
ProQUEST - Performing Arts Database, Music Database, Music and Performing Arts Collection
The Bach Bibliography
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Genamics JournalSeek
Scipio
Socol@r

 
SCIA.TMC, Serie nouă, este o publicaţie academică în regim open access. Articolele din fiecare număr sunt publicate în format PDF pe site-ul web al revistei imediat după apariţia versiunii tipărite. Fişierele pot fi descărcate gratuit (a se vedea Arhiva).

 

 
 

 

Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2010
Calea Victoriei 196, sector 1, Bucureşti, România 
Tel. şi fax: 021.314.40.70