prima pagină       despre revistă       arhivă       echipa editorială       condiţii de publicare       instrucţiuni pentru autori       copyright       procurarea revistei  

 

Tomul 1 (45), 2007

 

OWEN WRIGHT
Mais qui était « le compositeur du Péchrev dans le makam Nihavend » ?

TEXT INTEGRAL (FULL TEXT ARTICLE)   


LUCIAN SINIGAGLIA
Drumul către spectacolul ideal: Parsifal de Richard Wagner la Bayreuth

TEXT INTEGRAL (FULL TEXT ARTICLE)  

 

DANIELA GHEORGHE
La comédie: une chronique de la société roumaine moderne

TEXT INTEGRAL (FULL TEXT ARTICLE)  


IOLANDA BERZUC
Arta interpretării teatrale şi societatea românească în secolul al XIX-lea

TEXT INTEGRAL (FULL TEXT ARTICLE)  


ION CAZABAN
La scène roumaine et l’expressionnisme (II)

TEXT INTEGRAL (FULL TEXT ARTICLE)    

 

MIHAELA MICHAILOV
Puterea criminală a nebuniei

TEXT INTEGRAL (FULL TEXT ARTICLE)  


N O T E

DANIEL SUCEAVA
Este Sf. Teodor Studitul autorul Laudelor îngropării Domnului?

TEXT INTEGRAL (FULL TEXT ARTICLE)   

CLEMANSA FIRCA
Modele ale relaţiei verb-muzică în componistica primei jumătăţi a secolului XX (cu referire specială la producţiile de tip teatral)

TEXT INTEGRAL (FULL TEXT ARTICLE)  


R E C E N Z I E  [B o o k   r e v i e w]

IOLANDA BERZUC
Maeştri ai teatrului românesc în a doua jumătate a secolului XX: Ion Cojar

TEXT INTEGRAL (FULL TEXT ARTICLE)   


I n  m e m o r i a m

LUCIA-MONICA ALEXANDRESCU (1938-2007)
Author: Gheorghe Firca

TEXT INTEGRAL (FULL TEXT ARTICLE)  

 

 
Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2010