DESPRE REVISTĂ
 

O b i e c t i v e  ș i  d o m e n i i  d e  i n t e r e s. SCIA.TMC - periodic multidisciplinar al Institutului de Istoria Artei - promovează cercetarea în domeniul istoriei teatrului, muzicii şi filmului din spaţiul românesc şi european. Zonele de interes le constituie studiul creaţiilor şi al practicilor artistice în contextul lor cultural şi istoric, cercetările comparatiste, explorarea mişcărilor artistice autohtone în raport cu tradiţiile Europei apusene sau estice. Revista Studii şi cercetări de istoria artei. Teatru, Muzică, Cinematografie publică studii şi eseuri critice, cărora li se adaugă articole mai scurte (Note) menite să disemineze rezultatele preliminare ale unor cercetări în curs, precum și recenzii, cronici teatrale, muzicale, de film.

I s t o r i c. În 1954 a fost înfiinţată revista Studii şi cercetări de istoria artei, menită să difuzeze rezultatele cercetărilor întreprinse în toate sectoarele institutului. Din 1964 SCIA avea să fie continuată de două serii cu profil distinct, una consacrată artelor plastice şi arhitecturii, iar cealaltă teatrului, muzicii şi cinematografiei. Periodicul Studii şi cercetări de istoria artei. Seria Teatru, muzică, cinematografie este publicat fără întreruperi din 1964 până în 1997, când îşi încetează apariţia din raţiuni de ordin financiar. În anul 2007, după un deceniu de absenţă din spaţiul editorial, se lansează noua serie a publicaţiei, disponibilă online. În cadrul noii serii, cele mai multe articole sunt în limba română, dar fiecare număr include câteva texte în limbi de circulaţie internaţională: engleză, franceză, germană.

P e r i o d i c i t a t e: anuală.

T a x e. SCIA.TMC nu percepe taxe pentru evaluarea, procesarea editorială și publicarea manuscriselor.


SCIA.TMC este indexată în:

RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)

EBSCOhost (în baza de date: Humanities Source Ultimate)

ProQuest (în bazele de dateArts Premium Collection, Music & Performing Arts Collection, Performing Arts Periodicals, Music Periodicals Database)

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Genamics JournalSeek (în bazele de date: Visual and Performing Arts; Music)

SCIPIO

SOCOLAR


 
SCIA.TMC, Serie nouă, este o publicaţie academică în regim open access. Articolele din fiecare număr sunt publicate în format PDF pe site-ul web al revistei imediat după apariţia versiunii tipărite. Fişierele pot fi descărcate gratuit (a se vedea Arhiva).

 

 
 

 

 
Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2010