CONDIȚII DE PUBLICARE
 

SCIA.TMC este interesată de studii care abordează din perspective variate istoria dramaturgiei şi a artei scenice, a muzicii de tradiţie postbizantină şi a celei moderne, a filmului şi a artelor multimedia. Revista publică atât lucrări ale cercetătorilor Institutului G. Oprescu”, cât şi ale altor autori de formaţie academică, români şi străini.  

Sunt luate în considerare exclusiv materiale inedite şi care nu au fost trimise în aceeaşi perioadă altor publicaţii. Textele acceptate de redacţie sunt supuse procesului de recenzare (peer review). De regulă, recenzarea este realizată de 1-2 specialişti în domeniu, care punctează valoarea ştiinţifică a lucrării, relevanţa ei în raport cu aria tematică a revistei, elementele de noutate şi claritatea expunerii. 

Autorii sunt rugaţi să trimită textele via e-mail, ca document ataşat, d-nei Daniela Arţăreanu, secretar de redacţie (dartareanu@yahoo.com). 

Contribuţiile destinate publicării în tomul din anul următor al revistei trebuie trimise până la data de 30 septembrie anul curent. Procesul de evaluare şi selecţie durează de regulă între 3 şi 4 luni. Autorilor li se va comunica fără întârziere decizia de acceptare sau respingere a manuscrisului.

Articolele pot fi acceptate fie în forma originală, fie cu condiţia efectuării modificărilor pe care le sugerează referentul sau comitetul de redacţie; în al doilea caz, autorii sunt rugaţi să înapoieze manuscrisul revizuit în maximum două luni.

Înainte de trimiterea manuscrisului, vă rugăm să citiţi cu atenţie Instrucţiunile pentru autori 

 

 

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2010